Dua Psicòlegs | Consulta i Teràpia

Qui som?

Teràpies per a...

 • Estats de tristesa / apatia...
 • Situacions d'ansietat / estrès / preocupació...
 • Fòbies / pors...
 • Addicció a l'alcohol, drogues, medicaments, joc, Internet...
 • Alteracions de la conducta alimentària.
 • Dol i pèrdues.
 • Dependència emocional.
 • Problemes de parella / familiars / amb els fills...
 • Dificultats relacionals i socials.
 • Problemes a la feina o a l'escola / Reeducacions escolars.
 • Orientació vocacional i laboral.
 • Creixement personal.
 • ... qualsevol situació que t'estigui pertorbant.

Model terapèutic

A Dua Psicòlegs des d'una base integradora utilitzem els coneixements de la branca constructivista, integrem l'enfocament de la Teràpia Breu Estratègica i Centrada en Solucions, la Teràpia Sistèmica i Teràpia Cognitivo-Conductual amb tècniques narratives, de dessensibilització ocular i de programació neurolingüística. Això ens permet adaptar-nos a les característiques dels nostres clients i facilitar la seva millora més ràpidament.

La durada dels tractaments depèn molt del treball conjunt client-terapeuta a la consulta i fora d'aquesta, no obstant això , intentem que en unes deu a vint sessions, els nostres clients vegin satisfeta la seva demanda i gaudeixin d'una vida més plena i satisfactòria.

A la consulta de Dua Psicòlegs al centre de Mataró t'ajudem a superar tots aquells problemes de caire psicològic i emocional que ara per ara t'estan fent viure d'una manera incòmoda.

A partir de l'entrevista inicial, la teva demanada, el què has fet fins aleshores per solucionar el teu problema, definim, pactem i perfilem el tipus de teràpia que durem a terme, i la durada aproximada del tractament.

Treballem d’expert a expert- tu expert en la teva vida, i el teu conflicte , nosaltres experts en psicoteràpia- i junts buscarem el camí per trobar la solució.

Podem establir els següents tipus d'intervenció:

Teràpia individual
Teràpia familiar
Teràpia infantojuvenil
Quan el problema només afecta una persona. Això no obstant, en ocasions es demana l'assistència d'altres persones (parella, pares, algun amic íntim...) que puguin estar involucrades en el problema o que puguin ajudar-nos a resoldre'l.
Quan el problema afecta sobre tot la família nuclear: dificultats en la comunicació, diferències en la relació entre pares i fills...

Quan el problema afecta als nens o adolescents de la família: agressivitat, tristesa, comportament negativista-desafiant, problemes a l'escola o de relació amb els altres.

Sovint aquesta teràpia es complementa amb Teràpia familiar, ja que el comportament del jove està afectant a tot el sistema familiar.
Teràpia de parella
Teràpia sexual
Teràpia de grup
Quan el problema afecta la parella. Manca o dificultats en la comunicació. Diferencies en el projecte vital. Problemes amb les famílies d'origen.
Quan el problema es troba relacionat amb la sexualitat amb o sense parella. Manca de desig, dificultats en les relacions, identitat sexual...
En ocasions, quan considerem que el problema ho necessita, organitzem teràpies de grup en els quals els participants s'ajuden uns als altres amb les seves experiències i avenços.
Teràpia online
Teràpia a domicili
Creiem que és convenient que el client es desplaci a l'espai de consulta per a fer la sessió corresponent, no obstant això, en alguns casos, segons la seva idoneïtat i la disposició del client, podem fer algunes sessions de teràpia online combinades amb les presencials.

Com dèiem abans, tot i que creiem que és més terapèutic que el client es desplaci a l'espai de consulta, hi ha casos en què les seves característiques (persones amb dificultats de mobilitat, malaltia o internament en un hospital) ho fan difícil, els psicòlegs de Dua ens desplacem al teu domicili a fer la teràpia.

Tractaments

Formació i tallers

Demana informació
sense compromís

Teléfono psicólogo 603 850 916

Ens caracteritza el nostre interès per la recuperació dels nostres clients.