POLÍTICA DE PRIVACITAT

DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

Titular de www.duapsicolegs.com: Javier Hinojosa González (en endavant EL TITULAR)
Domicili: Carrer Sant Agustí, 1, 1er - 2a
08301 - Mataró
N.I.F.: 38.790.332-G
Correu electrònic de contacte: info@duapsicolegs.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT:

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, article 5, has d'estar informat de l'ús i fi de l'obtenció de les dades personals, entès per tals qualssevol que puguin identificar (nom i cognoms , correu electrònic, adreça, etc.). EL TITULAR es compromet al seu compliment i a tractar amb el degut rigo rles dades de caràcter personal que guarda, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament incorrecte o accés no autoritzat.

EL TITULAR és el responsable del fitxer de dades obtingut a partir de les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris del portal www.duapsicolegs.com.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol • licitats en cada moment per l'usuari i el seguiment de consultes plantejades pels mateixos.

En alguns casos se sol licitaran dades obligatòries, en altres no. No estàs obligat a donar-nos les dades que no siguin obligatoris.

En tot moment pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel•lació o oposició, dirigint-te a Javier Hinojosa González (info@duapsicolegs.com). Sempre tindràs la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les teves dades personals que obren en els meus fitxers.

EL TITULAR manté els nivells de protecció de les seves dades personals conforme al Reial decret 994/1999, de 11 de Juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens facilitis, sense perjudici que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables.

EL TITULAR es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, EL TITULAR anunciarà aquests canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol licitant, en cas que sigui necessari, l'acceptació d'aquests canvis